MBF 360 Plus – Ghế nâng hạ bệnh nhân bằng điện – Có bô vệ sinh

7.150.000

MBF 360 Plus – Bục tựa lưng, ghế y tế nâng hạ bệnh nhân bằng điện – Có hỗ trợ đặt bô vệ sinh.

 

Danh mục: